zajecia rehabilitacyjne dla niepelnosprawnych

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych – co warto wiedzieć?

Pierwszym krokiem na drodze do samodzielnego życia jest wiedza o tym, co potrafisz, a czego nie. Jeśli nie jesteś pewien swoich możliwości, może się zdarzyć, że będziesz je powtarzał za każdym razem, kiedy usłyszysz "nie".

Osoby niepełnosprawne mogą się wiele nauczyć dzięki podstawowym umiejętnościom życiowym.

Wiele z nich nie wie, jak gotować pożywne posiłki, zarządzać budżetem, dobrze gospodarować czasem, prowadzić samochód, dbać o zdrowie, radzić sobie ze stresem i wiele innych. Podstawowe umiejętności życiowe obejmują:

 • gotowanie pożywnych posiłków,
 • zarządzanie budżetem,
 • dobre zarządzanie czasem,
 • prowadzenie samochodu,
 • dbanie o zdrowie,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • dbanie o siebie.

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych: ich zalety

Osoby niepełnosprawne, które uczestniczą w rehabilitacji, mogą nabrać pewności siebie, ucząc się nowych umiejętności. Mogą też poprawić swoje relacje z innymi ludźmi, ucząc się, jak się z nimi komunikować i nawiązywać kontakty towarzyskie.

Korzyści z zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych to: nauka praktycznych umiejętności, poprawa relacji, poprawa relacji, pewność siebie, niezależne życie, poprawa umiejętności społecznych, lepsze zdrowie, poprawa zdrowia psychicznego, nowe możliwości zawodowe.

rehabilitacja niepelnosprawni

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych: ich rodzaje

Jeśli zamierzasz zapisać się na zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, musisz wiedzieć, jakie są ich rodzaje. Warto też wiedzieć, jak wybrać odpowiednie dla siebie zajęcia.

 • Samoprowadzące - ten rodzaj zajęć odbywa się w trybie samodzielnym, a instruktorem jest sam uczestnik.
 • Zajęcia grupowe - zajęcia grupowe prowadzone są przez wyszkolonego instruktora. Więcej informacji na temat tego typu zajęć można znaleźć w artykule Samoprowadzenie.
 • Zajęcia grupowe z asystą - zajęcia grupowe z asystą prowadzi przeszkolony instruktor, ale pomaga mu także fizykoterapeuta lub wolontariusz.
 • Zajęcia prowadzone w obu kierunkach - zajęcia prowadzone w obu kierunkach są prowadzone zarówno przez fizykoterapeutę, jak i instruktora.

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych: jak je wykorzystać?

 • Wybierz program rehabilitacji w oparciu o swoje potrzeby, możliwości i zainteresowania.
 • Znajdź wolontariusza lub terapeutę, który Cię poprowadzi.
 • Przestrzegaj wytycznych i zasad programu.
 • Codziennie, bez względu na wszystko, wykonuj te same rutynowe czynności.
 • Rób przerwy, odpoczywaj, relaksuj ciało i umysł.
 • Przyjmuj pomoc, nie wstydź się i nie krępuj.

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych – jakie ćwiczenia wykonujemy?

 • Ćwiczenia ruchowe - pomagają w budowaniu siły i wytrzymałości, dzięki czemu można wygodnie chodzić, stać i siedzieć.
 • Higiena osobista - zajęcia te pomagają w doskonaleniu umiejętności samoopieki.
 • Komunikacja - zajęcia te pomagają w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, dzięki którym można rozmawiać i współdziałać z innymi.
 • Samopomoc - zajęcia te dają możliwość samodzielnego wykonywania czynności.