Jakie organizacje wspierają Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – kto je wspiera?

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych jest organizacją charytatywną, która pomaga osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. Czyni to poprzez świadczenie usług, takich jak pomoc w zakupie, utrzymaniu i rozwoju sprzętu związanego z niepełnosprawnością dla osób potrzebujących pomocy.

Organizacja charytatywna zapewnia również wsparcie osobom niepełnosprawnym, udzielając im porad, jak uzyskać dostęp do usług publicznych i jak pracować w bardziej zintegrowany sposób.

Zobacz, kto wspiera stowarzyszenie.