sonwolow - niepełnosprawni

Strona internetowa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych sonwolow.pl jest organizacją non-profit zajmującą się świadczeniem usług dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie świadczy usługi i wspiera osoby niepełnosprawne, a także ich rodziny i przyjaciół. Stowarzyszenie jest otwarte dla osób niepełnosprawnych w każdym wieku.

Wspieranie jak najszerszego grona osób niepełnosprawnych jest dla nich priorytetem.
Celem stowarzyszenia jest także promowanie i ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz dostarczanie informacji na temat usług, zasobów i udogodnień dostępnych w Polsce dla osób niepełnosprawnych.

Organizacja opowiada się za lepszym dostępem do przestrzeni publicznych, edukacji i możliwości zatrudnienia. Są również zaangażowani w wspieranie kultury integracji i różnorodności.

Misją stowarzyszenia jest również podnoszenie świadomości i zrozumienia osób niepełnosprawnych, a także pomoc w integracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy.


Partnerem stowarzyszenia: Receptomat

Organizacja, która chroni prawa osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne w Polsce mają prawo do pracy, nauki i uczestniczenia w życiu społecznym, tak samo jak każda inna osoba. Mają też prawo do samodzielnego życia, świadczeń socjalnych i gwarancji ochrony.

Osoby niepełnosprawne nie stanowią łatwej mniejszości. Stają w obliczu wielu wad i przeszkód, aby żyć pełnią życia. Stowarzyszenie pracuje nad usunięciem tych przeszkód poprzez rozwijanie różnorodnych projektów, walkę o ich prawa i zwiększanie świadomości.

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych pomaga osobom niepełnosprawnym prowadzić niezależne życie poprzez dostarczanie najnowszych informacji na temat usług i wsparcia, promowanie samopomocy i niezależności oraz udzielanie informacji i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych.

Dołączając do stowarzyszenia, możesz przyczynić się do poprawy życia niepełnosprawnych osób i ich dostępu do świata.

Jak wesprzeć Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych?

W ostatnich latach Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ciężko pracowało, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do takich samych możliwości jak wszyscy inni. Starają się również edukować ludzi na temat praw osób niepełnosprawnych oraz tego, jak mogą sprawić, by ich społeczności były bardziej włączające.

Istnieje wiele sposobów jak można pomóc Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych:

Aby wesprzeć Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych możesz przekazać pieniądze lub czas. Możesz poświęcić swój czas na wolontariat, pomagając w sklepach charytatywnych lub w ich biurach, lub możesz zorganizować wydarzenie w ich imieniu, aby zwiększyć świadomość i fundusze na cele charytatywne.