PUNKT PRZEDSZKOLNY „NIEZWYKŁE DZIECI”

„Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko.” Zapraszamy do przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 6 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia. […]