ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy powstał z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w celu umożliwienia obowiązku szkolnego. Do grupy mogą należeć dzieci w wieku od 3 do 25 lat. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Na zespół  składają się pedagodzy specjalni wspomagają ich rehabilitanci i logopeda oraz opiekunki. Nasi uczniowie oprócz zajęć edukacyjno- terapeutycznych biorą aktywny udział w uroczystościach organizowanych na terenie ośrodka i poza nim, takich jak: bale karnawałowe, kiermasze świąteczne, wycieczki krajoznawcze, Mikołajki, czy pikniki integracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *