DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY

Rozpoczęcie działalności Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie było odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jesteśmy placówką, dla której największą wartością jest radość i szczęście naszych dzieci. Dajemy im poczucie bezpieczeństwa, uczymy wzajemnej pomocy i akceptacji. Stwarzamy warunki do  rozwoju, adekwatnie do indywidualnych możliwości dziecka. Każdego dnia troszczymy się o to, aby wzrastały         w przyjaznej atmosferze.  Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością             w stopniu  umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełno sprawnościami. Niepełnosprawne dzieci otrzymują w Ośrodku kompleksową pomoc rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną, psychologiczną i logopedyczną. Wychowankowie podzieleni są na zespoły rewalidacyjno – wychowawcze i grupy edukacyjno – terapeutyczne. W Ośrodku działa Punkt Przedszkolny „ Niezwykłe Dzieci”  oraz  realizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

JAK PRACUJEMY?

Poszczególne zespoły terapeutyczne obejmują dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich  poziomu funkcjonowania. Realizują harmonogram zajęć, dostosowany do potrzeb i możliwości podopiecznych.

Ośrodek posiada bogato wyposażone, w sprzęt i pomoce dydaktyczne, sale terapeutyczne, a także salę rehabilitacyjną, salę doświadczania świata i  stymulacji sensorycznej,  gabinet terapii logopedycznej i psychologicznej.

W pracy z  dziećmi i młodzieżą specjaliści stosują różnorodne metody, elementy metod i formy pracy:

 • Terapia logopedyczna
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia behawioralna
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 • Diagnoza psychologiczna i rozwojowa,
 • Trening emocjonalno – społecznych
 • Zajęcia z wykorzystanie elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Terapia pedagogiczna
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Terapia surdopedagogiczna
 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Metoda Felicji Affolter
 • Terapia ręki
 • Programy aktywności- metoda M. Ch. Knillów
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • Biblioterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Arteterapia
 • Metoda pedagogiki zabawy
 • Terapia ruchem
 • Poranny krąg
 •  

Zajęcia edukacyjne obejmują oprócz technik szkolnych:

 •  Zajęcia polisensoryczne,
 •  Zajęcia z tabletem i komputerem, 
 •  Trening czystości, 
 •  Trening jedzenia i picia, 
 •  Kształtowanie umiejętności współżycia  w grupie, 
 •  Integracja zmysłowo – ruchowa, 
 • Trening funkcji poznawczych ( koncentracji uwagi, pamięci)

Do DOR-W przyjmowane są dzieci na podstawie:

 • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami,
 • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie: potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
 • woli rodziców wyrażonej na piśmie,
 • orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Kontakt do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego:

Tel: 505 066 657

Tel: 512 255 115

e-mail: stow_wolow@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *