REALIZOWANE PROJEKTY

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektów, naboru i warunków uczestnictwa udzielane są w    Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, lub telefonicznie :  71 3195609.

 

Informujemy, iż w okresie 01.2014 -03-2017 realizujemy zadanie pod nazwą „Rehabilitacja” współfinansowany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu prowadzona jest rehabilitacja ruchowa z użyciem ortezy „SpiderSuit” oraz hydroterapia.

Zapraszamy do udziału osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu minimum umiarkowanym.

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie prowadzi w okresie 04.2013-03.2016 projekt „Rozwijam swój potencjał” współfinansowany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizowanego zadania prowadzone są zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, EEG-Biofeedback oraz rehabilitacja ruchowa.

Zapraszamy do udziału osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu minimum umiarkowanym.

Projekty zrealizowane:

Odkryjmy swoje możliwości” projekt realizowany w okresie 09.07-09.12.2014 r. współfinansowanym ze środków PFRON  przez Powiat Wołowski . W ramach zadania prowadzona była terapia logopedyczna oraz psychologiczna. Na zakończenie działania zorganizowane zostało integracyjne spotkanie Mikołajkowe.

 

Nasza szansa” współfinansowany przez PFRON, Fundację Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Projekt skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i w jego ramach odbywają się zajęcia z logopedą, pedagogiem, psychologiem, trenerem EEG-Biofeedback,  zajęcia muzyczne oraz zajęcia artystyczne.

Nasze okno na świat”  współfinansowany przez TVP w ramach akcji „Reklama Dzieciom” oraz SON w Wołowie. Projekt skierowany do dzieci niepełnosprawnych, w ramach którego odbywają się zajęcia rewalidacyjne  z pedagogiem specjalnym oraz z trenerem EEG-Biofeedback.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *