ZARZĄD

Karolina Szewczyk – Prezes Stowarzyszenia

Aleksandra Zagórska – Vice Prezes Stowarzyszenia
Dorota Sołtysiak – Skarbnik