PUNKT PRZEDSZKOLNY „NIEZWYKŁE DZIECI”

Zapraszamy do przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 6 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia. 
Terapię dziecka planujemy w oparciu o dostarczone orzeczenie, opinie, diagnozę rozwojową, którą przeprowadzamy na miejscu. Na podstawie uzyskanych wyników układamy indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

Oprócz bogatej oferty zajęć dydaktycznych zapewniamy :

  • Bezpieczną i miłą atmosferę;
  • Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć;
  • Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  • Wykwalifikowany i doświadczony w pracy z dziećmi zespół specjalistów: Pedagog specjalny, Surdopedagog, Tyflopedagog, Oligofrenopedagog, Psycholog, Logopeda, Rehabilitant oraz Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

 

Specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne:
• Terapia behawioralna;
• Terapia psychologiczna;
• Terapia logopedyczna;
• Terapia ręki;
• Poranny krąg;
• Trening umiejętności społecznych;
• Programy aktywności- metoda M. Ch. Knill;
• Muzykoterapia;
• Arteterapia;
• Alternatywne metody komunikacji.

W naszej placówce znajdują się dodatkowo:
• Sala do rekreacji ruchowej z suchym basenem,
• Sala Doświadczania Świata,
• Sala do terapii SI,
• Sala rehabilitacyjna,
• Gabinet psychologiczny z komputerem udostępnionym dzieciom. 

Opracowywanie przez terapeutów indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych uwzględniających potrzeby i możliwości rozwoje dzieci a także wykorzystujące różnorodne metody i formy, w trosce o całościowy rozwój uczniów. Ewaluację planów terapii i w razie potrzeb ich modyfikowanie.

W Punkcie Przedszkolnym „ Niezwykłe dzieci ” prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Placówka w pełni przystosowana jest do potrzeb najmłodszych podopiecznych, posiada przestronne sale, korytarze, brak barier architektonicznych umożliwia swobodne poruszanie się. Praca w przedszkolu odbywa się w małych grupach dzieci o zbliżonych możliwościach psychofizycznych.

Placówka obecnie mieści się w Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej 10. Po otwarciu nowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego NIEZWYKŁA KRAINA zostanie przeniesiona do Wołowa na ulicę Inwalidów Wojennych 26 (nowo budowany budynek za szpitalem).   

Do pobrania: wniosek o przyjecie dziecka do punktu-NIEZWYKŁE-DZIECI

Zapraszamy do kontaktu:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie
Tel: 505 066 657
Tel: 512 255 115

e-mail: stow_wolow@wp.pl