KADRA OR-W

Elżbieta Bereza – Dyrektor

Aneta Kuklińska – wychowawca grupy rewalidacyjno- wychowawczej

Anna Tabak- wychowawca grupy rewalidacyjno-wychowawczej

Joanna Stańczuk- Uść – wychowawca

Opiekunowie:

Ewelina Franków

Joanna Łapka