ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Praca polega na realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowanych do możliwości i potrzeb każdego ucznia. Zajęcia mają formę indywidualną i grupową. Obejmują wspomaganie rozwoju umiejętności motorycznych, komunikacyjnych, poznawczych, samoobsługowych i emocjonalno – społecznych. W pracy z uczniami wykorzystywane są elementy takich metod jak:
– Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
– Metoda Felicji Affolter
– Programy Aktywności M. i Ch. Knill
– Metoda Integracji Sensorycznej
– Trening behawioralny
– Stymulacja polisensoryczna
oraz zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia relaksacyjne i zajęcia rozwijające umiejętność komunikacji alternatywnej.

W czasie zajęć wykorzystywany jest różnorodny sprzęt, niezwykle pomocny przy wielokierunkowym wspomaganiu rozwoju uczniów:
– suchy laser,
– hamak,
– ławkę terapeutyczną,
– sprzęt audio – video,
– drabinkę,
– ścieżki fakturowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -prysznic świetlny,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    – kolumna świetlno- dźwiękowa, kolumna wodna, akwarium świetlne itp.,

Staramy się, aby czas spędzany na zajęciach był maksymalnie wykorzystujący i rozwijający możliwości uczniów, a jednocześnie dający im poczucie bezpieczeństwa oraz zrozumienia siebie i otaczającego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *