PRACOWNIA PLASTYCZNA

Podstawową formą prowadzonych działań terapeutycznych są zajęcia plastyczno-techniczne. Wykorzystujemy przy tym różnorodne techniki, środki, materiały i narzędzia. Staramy się, by podejmowane działania służyły nie tylko opanowaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań (rozwijanie sprawności manualnej).
Chcemy, by aktywność twórcza dawała przede wszystkim możliwość rozwoju osobistego :
• umożliwiała przekazywania informacji o stanach psychicznych – dotyczy to osób niemówiących, bądź tych, których rozwój intelektualny ogranicza skuteczne komunikowanie;
• pobudzała sensorykę (wielozmysłowe postrzeganie świata, uwrażliwianie);
• pomagała odreagować negatywne emocje – wyciszyć i zrelaksować;
• odkrywała i rozwijała zdolności i zainteresowania;
• kształtowała umiejętności społeczne – współpracy i szacunku dla drugiej osoby;
• wdrażała do samodzielności i odpowiedzialności;
• rozwijała skuteczną komunikację nie i werbalną;
• wyzwalała aktywność indywidualną.

Dążymy do tego, by działania plastyczno-techniczne sprawiały przyjemność, wyzwalały chęci do działania, kształtowały pozytywne myślenie, wzrost samooceny oraz przydatności społecznej.