PRACOWNIE I FORMY ZAJĘĆ

PRACOWNIE :

  • pracownia kulinarna
  • pracownia komputerowa
  • pracownia krawiecka