Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społecznozawodowa osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zawarło z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w wysokości 3780 PLN . Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych. i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Post Author: sonwolow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *