W okresie od 01.08.2019r. do 31.12.2019r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  w Wołowie prowadziło projekt „ Klub Osób Niezwykłych”, współfinansowany ze środków PFRON będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Działania podejmowane w ramach zadania miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie, umiejętności niezbędnych do samodzielnego  funkcjonowania, rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem,  usprawnianie i wspieranie funkcjonowania   w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach  osób  z niepełnosprawnością.   W projekcie wzięło udział 21 beneficjentów ostatecznych. Korzystali Oni  z indywidualnego wsparcia :  psychologicznego,   logopedycznego, rehabilitacji ruchowej i z zajęć  grupowych, gdzie prowadzone były zajęcia edukacyjne i zapewniona była opieka  świetlicowa.  Projekt sprawił wiele radości dla uczestników i ich rodzinom, zadowolenie beneficjentów przekłada się na  chęć do dalszej pracy organizatorów.

 

 

Post Author: sonwolow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *