Przeszkoliliśmy się

W listopadzie i grudniu odbyły się w naszej siedzibie dwa szkolenia współfinansowane ze środków PFRON przekazanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Uczestnikami były osoby zawodowo zaangażowane w procesy rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie, pedagogowie, terapeuci. Odbyła się także część warsztatowa specjalnie dedykowana rodzicom. Na listopadowym szkoleniu poświęconym seksualności omawialiśmy bardzo ważne i trudne tematy, które zbyt rzadko są poruszane w środowisku osób i rodzin z niepełnosprawnościami. Zakres tematyczny zajęć prowadzonych przez najbardziej znana polską ekspertkę dr Izabelę Fornalik obejmował:
1. Rozwój psychoseksualny osób ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Przejawy dziecięcej seksualności – jak reagować.
3. Jak przygotować osobę ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną do dojrzewania płciowego?
4. Potrzeba seksualna u osób ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną – prawidłowe oraz nie prawidłowe formy jej ekspresji. Norma i patologia w zachowaniach seksualnych.
5. Jak reagować na przejawy seksualności młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną?
6. Jak rozwijać świadomość seksualną osób ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną? Jak nauczyć kontroli własnych zachowań? – rola wychowania seksualnego w domu rodzinnym, instytucji (szkoła, warsztaty terapii zajęciowej itp).
7. Osoba ze spektru autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualna w relacjach intymnych: od zakochania do związku.
8. Osoba z niepełnosprawnością, autyzmem jako ofiara lub sprawca wykorzystywania seksualnego. Rola profilaktyki na różnych etapach życia. Realizacja zajęć profilaktycznych w placówce/domowa profilaktyka wykorzystywania seksualnego.
9. Jak współpracować z rodzicami podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem? Porady praktyczne.

Natomiast 7 i 8 grudnia odbyło się szkolenie na temat agresji i zachowań trudnych prowadzone przez wieloletnią, doświadczoną pedagożkę Panią Katarzyną Raabe. Zakres zajęć obejmował zachowania niepożądane-trudne, agresja, autoagresja oraz techniki i metody radzenia sobie z nimi. Szczególnie cenna dla uczestników była praktyczna prezentacja cyklu zajęć pn. „Skrzynka z pomysłami”.  

W sumie w szkoleniach wzięło udział 30 osób zawodowo zaangażowanych w procesy rehabilitacji społecznej OzN, w tym opiekunowie, pedagodzy i terapeuci z 4 powiatów Dolnego Śląska oraz 16 rodziców i opiekunów.

Post Author: sonwolow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *