Budujemy Niezwykłą Krainę

Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie idzie pełną parą, mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli rozpocząć działalność w nowym budynku za wołowskim szpitalem.  W „Niezwykłej Krainie” podopieczni Stowarzyszenia będą mieli zapewnione wysokiej jakości usługi opiekuńcze, wychowawcze i rehabilitacyjne, a także wszechstronny rozwój, możliwość rozwijania zainteresowań, pasji i aktywnego spędzania czasu. Budowa ośrodka została zainicjowana w 2014 roku, od tamtej pory Stowarzyszenie otrzymało ogromne wsparcie i pomoc od samorządów, lokalnej społeczności, darczyńców indywidualnych i firm. Od 2015 roku otrzymaliśmy już 1 838 000,00 zł ze środków PFRON przekazanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Natomiast w 2017 roku przyznano nam dotację w wysokości 5 964 658,38 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Środki te w 100% muszą być wydatkowane na budowę, natomiast cały czas potrzebujemy wsparcia aby wyposażyć i zagospodarować ośrodek.  

W styczniu gościliśmy na budowie Starostę Wołowskiego Janusza Dziarskiego oraz Wicestarostę Michała Gołębia, którzy obejrzeli zaawansowanie prac i zadeklarowali udzielenie wszelkiego wsparcia  jakiego będzie mógł udzielić samorząd powiatu. Cieszymy się, że mamy wokół siebie ludzi o otwartych sercach, którym nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych.

„Niezwykła Kraina” nie miałaby szansy na powstanie gdyby nie zaangażowanie i szczodrość wielu ludzi, dzięki udziałowi w akcjach charytatywnych, wpłacie 1 % podatku czy darowiznom finansowym i rzeczowym, możemy wspólnie sprawiać by świat dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami stawał się choć trochę lepszy. Dlatego nigdy nie przestaniemy Wam dziękować!

Post Author: sonwolow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *