W okresie od 01.08.2019r. do 31.12.2019r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  w Wołowie prowadziło projekt „ Klub Osób Niezwykłych”, współfinansowany ze środków PFRON będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Działania podejmowane w ramach zadania miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie, umiejętności niezbędnych do samodzielnego  funkcjonowania, rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem,  usprawnianie i wspieranie funkcjonowania […]