Klub Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze uczestników Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie prowadzi naboru uczestników projektu „Klub Osób Niepełnosprawnych” współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z środków PFRON. W ramach zadania zaplanowane są następujące działania: grupowe  zajęcia warsztatowe, opiekuńcze, indywidualne zajęcia logopedyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne. Termin realizacji zadania 01.09.2019 r.-31.12.2019 r. Warunki uczestnictwa: – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź […]