Projekt Jesteśmy ważni

Trwa nabór uczestników projektu „Jesteśmy ważni ” współfinansowanego z środków PFRON. W ramach zadania oferujemy zajęcia: – logopedyczne , – pedagogiczne , – psychologiczne – treningi EEG-Biofeedback – konsultacje psychologiczne dla rodzin/opiekunów beneficjentów projektu – grupę wsparcia dla rodzin/opiekunów, – rehabilitację ruchową . Projekt skierowany do mieszkańców powiatu wołowskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności , orzeczenie […]