Ogłoszenie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie ogłasza nabór do Placówki „Niezwykle Miejsce” w Wołowie zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym i w podeszłym wieku. Naszym priorytetem jest tworzenie atmosfery prawdziwych warunków domowych. Podchodzimy indywidualnie do każdego z mieszkańców, otaczając troskliwą opieką osoby niepełnosprawne. Placówka dysponuje pokojami 1 i 2 osobowymi, specjalnie wyposażonymi i przystosowanymi dla […]

Czas dla nas

Miło nam poinformować, iż na zlecenie Zarządu Powiatu Wołowskiego przystąpiliśmy do realizacji zadania „Czas dla nas”. W ramach zadania przeprowadzony zostanie cykl grupowych zajęć: biblioteapii muzykoterapii arteterapii filmoterapii silwoterapii spotkanie integracyjne Każde zajęcia obejmują osiem dwugodzinnych spotkań. Zadanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Powiatu Wołowskiego. Zapraszamy do zapisów – zostały ostatnie […]

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społecznozawodowa osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zawarło z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w wysokości 3780 PLN . Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz […]

W okresie od 01.08.2019r. do 31.12.2019r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  w Wołowie prowadziło projekt „ Klub Osób Niezwykłych”, współfinansowany ze środków PFRON będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Działania podejmowane w ramach zadania miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie, umiejętności niezbędnych do samodzielnego  funkcjonowania, rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem,  usprawnianie i wspieranie funkcjonowania […]

Klub Osób Niezwykłych

Ogłoszenie o naborze uczestników Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie prowadzi naboru uczestników projektu „Klub Osób Niezwykłych” współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z środków PFRON. W ramach zadania zaplanowane są następujące działania: grupowe  zajęcia warsztatowe, opiekuńcze, indywidualne zajęcia logopedyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne. Termin realizacji zadania 01.09.2019 r.-31.12.2019 r. Warunki uczestnictwa: – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź […]

Projekt Jesteśmy ważni

Trwa nabór uczestników projektu „Jesteśmy ważni ” współfinansowanego z środków PFRON. W ramach zadania oferujemy zajęcia: – logopedyczne , – pedagogiczne , – psychologiczne – treningi EEG-Biofeedback – konsultacje psychologiczne dla rodzin/opiekunów beneficjentów projektu – grupę wsparcia dla rodzin/opiekunów, – rehabilitację ruchową . Projekt skierowany do mieszkańców powiatu wołowskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności , orzeczenie […]

Spotkanie z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą

26 marca 2019 r. podczas wizyty Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Wołowie, nasza Pani Prezes Karolina Szewczyk, miała okazję osobiście podziękować Panu Prezydentowi za wsparcie naszego Balu Charytatywnego i przekazanie na ten cel płaskorzeźby z Pałacem Prezydenckim. Podczas krótkiej ale bardzo emocjonującej rozmowy Pan Prezydent dowiedział się o budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego „Niezwykła Kraina”, z […]

POMAGAMY JAK UMIEMY – akcja drogerii ROSSMANN

Czy już wiecie, że kupując w drogeriach Rossmann Polska możecie realnie wesprzeć dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami???  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie jest beneficjentem tegorocznej edycji akcji Rossmann – POMAGAMY JAK UMIEMY. To Wy zdecydujecie do jakich organizacji trafią produkty warte aż 5 000 000 zł.  Chcesz nas wspierać? Nic prostszego! Wyboru dokonasz tylko do 2️⃣8️⃣marca! […]

Bal Charytatywny dla „Niezwykłej Krainy” w stylu Blue Jeans

Ponad 170 dobroczyńców „NIEZWYKŁEJ KRAINY” wzięło udział w Balu Charytatywnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, który odbył się 2 marca w Wołowskim Ośrodku Kultury. „NIEZWYKŁA KRAINA” to powstający w naszym mieście Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczy, który będzie służył dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnościami. Jak zawsze na eventach Stowarzyszenia zabawę połączono z dobroczynnością. Tym razem uczestnicy imprezy bawili się w stylu BLUE […]